Независимый сайт адвокатов Украины
«…Да будет слово ваше: «да – да», «нет - нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Евангелие от Матфея)

[ 19 December 2013 | Просмотров 2636 ]

Про нелегітимну адвокатську діяльність Фазекоша О.А. (Голови Ради авдвокатів Закарпаття) та сприяння йому у цьому Немеша П.Ф. (Голови КДКА Закарпаття)

Голові Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
Загарія Валентину Миколайовичу
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, літ. А, офіс 6

Копія: Членам Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Копія (до відома): Голові Ради адвокатів України
Ізовітовій Лідії Павлівні
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6, поверх 5

Голові Вищої ревізійної комісії
Національної асоціації адвокатів України
Дмітрієвій Ользі Леонідівні
02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 3

Членам Ради адвокатів України

Заявник: Бедь Віктор Васильович

Заява

До мене як колишнього голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області в 2004-2007 р.р. звернулися адвокати на предмет того, чи дійсно гр. Фазекош Олексій Андрійович, який на сьогодні обіймає посаду голови Ради адвокатів Закарпатської області, в 2006 р. складав кваліфікаційні іспити та отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Ознайомившись з офіційними даними в Єдиному реєстрі адвокатів України щодо гр. Фазекош О.А., в якому зазначено, що, нібито, згідно рішення КДКА Закарпатської області № 190/93 від 21.12.2006 року, йому надано Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, заявляю, що дані відомості є неправдивими.

За період мого головування гр. Фазекош О.А. документи на складання кваліфікаційних іспитів до КДКА Закарпатської області не подавав, такі іспити не здавав, рішення щодо видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ні атестаційною палатою, ні КДКА Закарпатської області вцілому у період з 2004 по 2007 роки не приймалось, присягу адвоката не складав. Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 21/575 від 21.12.2006 року гр. Фазекош О.А. за моїм підписом у зазначений період не виписувалося і не видавалося.

У відповідності до рішення атестаційної палати та КДКА Закарпатської області № 192/93 від 21.12.2006 року Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 21/575 від 21.12.2006 року було видано гр. Логойда І.В.

На підтвердження наведеного надаю копії рішення атестаційної палати №192/93 від 21.12.2006 р. та рішення КДКА Закарпатської області №192/93 від 21.12.2006 р.
Також, відповідно до ст. 2 діючого на той період Закону України «Про адвокатуру», адвокатом могла стати особа, яка мала повну вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України. Як випливає з рішення Апеляційного суду Закарпатської області від 24 березня 2011 року, яке набрало законної сили (копія додається), гр. Фазекош О.А. диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство» отримав тільки у 2009 році, що виключало можливість одержати ним в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 2006 році.

Таким чином, у відповідності до рішення Установчої конференції адвокатів Закарпатської області від 06 жовтня 2012 року, надавши неправдиву інформацію до реєстру адвокатів України та делегатам Установчої конференції, Фазекош О.А. був обраний головою Ради адвокатів Закарпатської області, з присвоєнням собі повноважень, передбачених ст.ст. 48, 49 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на які він не має права, оскільки Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №21/575 від 21 грудня 2006 року йому не видавалось.

Незважаючи на вищевказане, Немеш П.Ф. як голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, посилаючись на не існуюче рішення КДКА Закарпатської області від 21 грудня 2006 року № 190/93 щодо Фазикоша О.А., видав дублікат Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю гр. Фазекош О.А. від 18 березня 2013 року (копія додається), чим саме грубо порушив вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №5076-VI від 05.07.2012 р. та рішення Ради адвокатів України №96 від 16 лютого 2013 року про затвердження роз’яснень щодо отримання адвокатами дублікату (заміни) свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Разом з тим, посилання на Постанову Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 25 червня 2012 року по справі №2-а-930/10, якою встановлено, що нібито Фазекош О.А. здав усі необхідні документи, передбачені Положенням про КДКА, успішно склав іспити, прийняв присягу адвоката, нібито у законний спосіб отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, не може бути підставою для визнання Фазекоша О.А. адвокатом, оскільки питання про видачу чи не видачу йому свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №21/575 від 21 грудня 2006 року не були предметом позовних вимог при розгляді справи в суді, докази з даного питання судом не досліджувалися, та не могли бути дослідження за їх відсутністю, а посадові особи Закарпатської обласної КДКА 2003-2007 р.р. по справі як сторони чи свідки не залучались.

У відповідності до п.4.4 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого №77, територіальна юрисдикція при вирішенні питань дисциплінарної відповідальності адвокатів, обраних до органів адвокатського самоврядування різних рівнів, визначається Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Виходячи з вище наведеного, прошу провести належну перевірку щодо наявності підстав припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №21/575 від 21 грудня 2006 року, його дублікату за № 21/575 від 18 березня 2013 року щодо Фазекоша Олексія Андрійовича та визнання незаконним обрання 06 жовтня 2012 року Фазекоша Олексія Андрійовича головою Ради адвокатів Закарпатської області та його подальшого перебування на цій посаді, у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Про результати перевірки прошу повідомити мене письмово.

P.S. Сподіваюся на позитивний та у відповідності до вимог діючого законодавства про адвокатуру розгляд моєї заяви, щоб з даного питання не приходилося звертатися до правоохоронних органів на предмет виявлення злочинних дій посадових осіб адвокатського самоврядування, які призвели до факту фальсифікації документів на право зайняття адвокатською діяльністю та незаконного обрання Фазекоша О.А. головою Ради адвокатів Закарпатської області.

Додатки:
1. Рішення атестаційної палати №192/93 від 21.12.2006 р.(копія)
2. Рішення КДКА Закарпатської області №192/93 від 21.12.2006 р.(копія)
3. Рішення Апеляційного суду Закарпатської області від 24.03.2011 р. (копія)
4. Дублікат свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 21/575 від 18.03.2013 року.(копія)

10.12.2013 р. Бедь В.В.А.Гончаренко 30 янв. 2014 в 16:43 #
ОШИБКИ НУЖНО ИСПРАВЛЯТЬ
В соответствии со ст. 44 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" адвокатское самоуправление не наделено полномочиями просить, поддерживать принятие законов, ужесточающих или устанавливающих уголовную ответственность, приветствовать сужение прав граждан.
Согласно п. 1 ч. 4 ст. 48 упомянутого Закона Рада адвокатов региона представляет адвокатов региона. Из этого следует, что, опубликовав 17 января сего года информацию о поддержке принятых Верховной Радой Украины 16.01.2014 года законов, названных народом "диктаторскими", осужденных мировой общественностью и которые 28.01.2014 года отменены, Рада адвокатов Харьковской области не только превысила свои полномочия, но и высказала мнение от имени всех адвокатов Харьковской области (примерно 2000 человек). Высказывая мнение неправильное, не свойственное сути адвоката, антинародное, преследующее репрессии. Тем самым нанесли урон авторитету адвокатуры. Поэтому возникает вопрос: а может ли Рада адвокатов области в существующем составе достойно представлять интересы адвокатского сообщества, исполнять возложенные на нее обязанности, содействовать обеспечению гарантий адвокатской деятельности, защите профессиональных и социальных прав адвокатов? Не допущена ли ошибка при недемократическом избрании в 2012 году членов Рады адвокатов Харьковской области, а если допущена, то не надо ли ее исправить?
Статьи 47, 48 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" дают право досрочного отзыва их конференцией, созванной по инициативе одной десятой части от общего количества адвокатов региона. В данном случае нужна инициатива, примерно, 200 адвокатов.
На мой взгляд основания к этому есть, а как думают адвокаты?
Предлагаю всем коллегам включиться в обсуждение предложения о созыве внеочередной конференции адвокатов Харьковской области, высказать свое мнение. Хотелось чтобы и Рада адвокатов Украины высказала свою точку зрения по данному вопросу.
Не взносами же едиными живет адвокатское самоуправление.

г. Харьков, адвокат Гончаренко В.А.
А. Заднепровский 31 янв. 2014 в 15:10 #
Александр Владимирович. Я с вами полностью солидарен. Но я даже подумать не мог в страшном сне, что адвокатов Харьковской области можно будет довести до такого состояния, что они боятся высказать просто свою точку зрения.
Гость 31 янв. 2014 в 18:25 #
коллега из Харькова
Заднепровский и Гончаренкодва субъекта с возможной манией преследования. С вас же уже все смеются.Страшно стать посмешищем в преклонном ворасте.
Гость 01 февр. 2014 в 03:53 #
"коллеге"
Сергей Сергеич, залогиньтесь ))
Иван 01 февр. 2014 в 15:25 #
Коллеге из Харькова.
Встретились два дурака и говорят друг другу - давай посмеемся с Ивана. Начали смеяться глядя друг другу в глаза. Смеялись, смеялись, да так, что слезы с глаз начали капать. А потом до дураков дошло (все таки по одной извилине в голове у каждого остались), что смеются друг с друга.
Адвокат 21 мая 2014 в 17:39 #
Проснулся...
Бедь - уже давно не адвокат, с 17.05.2013.
Бедь - еще тот "педя"..., но чтобы - такой тормоз!?!
А Фазекош уже давно при власти, и жена его - член Высшей Рады Юстиции.

Добавить комментарий